آمار مقایسه ای نشر کتاب در دو ماه تیر و مرداد۹۶ و ۹۷ نشان داد

 

مقایسه آمار نشر کتاب در مرداد ماه ۱۳۹۷ از افزایش ۳ درصدی تعداد کل کتاب ها در مقایسه با مرداد ماه ۱۳۹۶ حکایت دارد و مقایسه آمار نشر در تیرماه ۹۷ و تیر ماه ۹۶،افزایش ۵۳ درصدی تعداد کتاب های کودک و نوجوان را نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی موسسه خانه کتاب؛ ۸ هزار ۵۳۳ عنوان کتاب در مرداد ماه سال ۱۳۹۷منتشر شده است که در این میان سهم کتاب‌های عمومی ۵هزار و ۷۰۷عنوان بوده و تعداد کتاب‌های کودک و نوجوان با کاهش ۹درصدی به هزار و ۱۲۶ عنوان رسیده است.
در تیرماه ۱۳۹۷، ۸هزار و ۹۴۶ عنوان کتاب منتشر شده از این تعداد سهم کتاب های عمومی ۶هزار و ۶۹ عنوان، کتاب های کودک و نوجوان هزار و ۲۹۷ عنوان، کتاب های کمک درسی هزار و ۵۸۰ عنوان است که در مقایسه با تیر ماه سال گذشته به ترتیب افزایش ۴درصدی، ۵۳درصدی و ۵۱درصدی را نشان می دهد.
همچنین، در تیر ماه سال ۱۳۹۷میانگین شمارگان کتاب حکایت از افزایش ۸درصدی در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته دارد.
از مجموع کل کتاب های منتشر شده در تیر ماه ۱۳۹۷، بیشترین کتاب ها در موضوعات کمک درسی، ادبیات و کودک منتشر شده اند و بیشترین آثار ترجمه به موضوعات کودک، ادبیات و علوم عملی اختصاص دارد.  همچنین از مجموع ۸هزار و ۹۴۶ کتاب منتشر شده در تیر ماه ۹۷، ۶هزار و ۴۴۰ کتاب در تهران و مابقی در شهرستان ها به چاپ رسیده اند.
بر اساس این آمار، در تیرماه امسال، ۶۴۴۰ عنوان کتاب در تهران منتشر شده که در  مقایسه با تیرماه سال گذشته با افزایش ۲۳درصدی مواجه شده است. شهرستانی‌ها نیز در این آمار با انتشار ۲۵۰۶عنوان کتاب توانستند به نسبت سال گذشته رشد یک درصدی را ثبت کنند.
بر اساس آمار نشر کتاب در تیرماه  سال ۱۳۹۷، انتشارات نشر چشمه، جنگل، صدرا، صریر، نوروزی، دانشگاه شهید بهشتی، قانون یار، منشور سمیر، سخنوران و حیدری در فهرست ۱۰ ناشر عمومی پرکار قرار گرفته اند.
همچنین، انتشارات پرتقال، هوپا، عروج اندیشه، به نشر، ذکر، سایه گستر، شرکت انتشارات فنی ایران، افق، جنگل و قصر کتاب جزو ۱۰ ناشر کودک پرکار در تیر ماه ۱۳۹۷ قرار گرفته اند.
از جمله پر کارترین ناشران آموزشی تیر ماه ۱۳۹۷ می توان به انتشارات بین المللی گاج، دانشگاه پیام نور، مدرسان شریف، خیلی سبز، مدرسان برتر، سمت، پیدار، پیشروان، مبتکران و آریانگار اشاره کرد.
در تیرماه ۱۳۹۷ کتاب های «یک قمقمه دریا: صد قصه و نکته از زندگی امام رضا (ع)» از انتشارات به نشر با  شمارگان ۲۵۰هزار نسخه، «سی و هشتمین روایت» از انتشارات پایتخت با ۱۰۰هزار نسخه و «سبک زندگی سالم» از  انتشارات پارسای سلامت با ۳۰ هزار نسخه در فهرست پر شمارگان ترین کتاب های تیرماه ۱۳۹۷ قرار گرفته اند.
کتاب‌های منتشرشده در بازه زمانی یک‌ماهه تیرماه ۱۳۹۷  از سوی ۵۸۸۹ پدیدآورنده انتشار یافته که از این تعداد ۱۴۲۰ نفر زن و مابقی مرد بودند. همچنین در همین دوره زمانی در سال ۹۶ تعداد ۵۸۷۸ پدیدآورنده فعالیت داشته‌اند که از این تعداد ۴۵۷۷ نفر مرد و ۱۳۰۱ نفر آن زن بودند.
بر اساس گزارش آماری نشر کتاب در مرداد ماه ۱۳۹۷، از مجموع ۸هزار و ۵۳۳عنوان کتاب منتشر شده در این ماه، سهم کتاب‌های کمک درسی ۱۷۰۰عنوان، ادبیات ۱۳۳۱ عنوان و کودک ۱۱۲۶عنوان کتاب بوده است. بر همین اساس کتاب‌های حوزه کمک درسی بیشترین آثار منتشر شده در مرداد ماه سال جاری را به خود اختصاص داده است.
در  مرداد ماه سال جاری کتاب‌های حوزه ادبیات، علوم عملی و کمک درسی بیشترین آثار چاپ اول را به خود اختصاص داده‌اند و بیشترین آثار باز چاپ مربوط به کتاب‌های حوزه کمک درسی، کودک و ادبیات است.
همچنین در حوزه ترجمه، کتاب‌های حوزه کودک، ادبیات و علوم عملی به ترتیب بیشترین آثار ترجمه شده را از آن خود کردند و در حوزه تالیف، از کتاب‌های حوزه کمک درسی، ادبیات و علوم اجتماعی بیشتر استقبال شده است.
همچنین میانگین شمارگان کتاب‌ها از هزار و ۵۳۶ در مرداد  ۹۶ به هزار و ۴۸۴ در مرداد ۹۷ کاهش یافته است که در مجموع کاهش ۳ درصدی را در میانگین شمارگان کتاب شاهد هستیم. اما میانگین قیمت هر کتاب‌ از ۱۷ هزار و ۸۳۲ تومان در مرداد ۹۶  به ۲۰ هزار و ۵۱۴تومان در مرداد۹۷ رسیده است.
آمار  مقایسه ای نشر کتاب در تهران نشان می‌دهد که در  مرداد سال جاری ۶ هزار و ۲۵۲ عنوان کتاب منتشر شده که در  مقایسه با مرداد سال گذشته حکایت از افزایش ۷ درصدی دارد. این در حالی است که شهرستان ها در  مرداد سال جاری ۲ هزار و ۲۸۱ عنوان کتاب منتشر کردند که در مقایسه با  مرداد سال گذشته با  کاهش شش درصدی رو به رو شده‌اند.
آمار مقایسه‌ای تعداد پدیدآورندگان به تفکیک جنسیت در مرداد ماه سال ۹۶ و ۹۷ نشان می‌دهد که در سال جاری سه هزار و ۴۵۴ پدیدآورنده زن و ۷هزار و ۹۷۱پدیدآورنده مرد فعالیت داشتند که در مقایسه با مرداد سال گذشته با افزایش۵ درصدی پدید آورندگان زن  مواجه شده اند.
در  مرداد سال جاری انتشارات آموزشی تالیفی ارشدان، مروارید، آریا دانش، چشمه، ندای کارآفرین، جنگل، بیژن یورد، سخنوران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران و مجد در فهرست پُرکارترین ناشر عمومی قرار گرفت.
از جمله ناشران پرکار حوزه کودک در مرداد سال ۹۷ می‌توان به انتشارات پرتقال، ذکر، آریا نوین، براق، شرکت انتشارات فنی ایران، هوپا، شهر قلم، نشر نوشته، دیبایه و افق اشاره کرد.
ناشرانی همچون خیلی سبز، مدرسان شریف، دانشگاه پیام نور، مبتکران، موسسه مهرپویا مهراس، پیشروان، شرکت انتشارات  کانون فرهنگی آموزشی، الگو، مدرسان برتر و پیدار  در فهرست پُرکارترین ناشران آموزشی  مرداد ماه سال جاری قرار گرفته‌اند.
از جمله کتاب‌هایی که در مرداد سال ۹۷ توانستند در  فهرست پرشمارگان ترین کتاب‌ها قرار بگیرند، می‌توان به «وعده دیدار نزدیک است: شرح پاره ای از آثار دعا برای امام عصر(ع)» از انتشارات استوار، «پابوس: آموزه هایی برای زیارت مطلوب» از انتشارات  آستان قدس رضوی اشاره کرد.