آیا آموزش و پرورش غیرپاسخگوترین دستگاه کشور است؟

توضیحات مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در رابطه با اخبار منتشرشده در فضای مجازی؛
آیا آموزش و پرورش غیرپاسخگوترین دستگاه کشور است؟
خبر مربوط به رتبه ضعیف آموزش و پرورش در اطلاع رسانی در حالی در فضای مجازی منتشر شده است که این دستگاه از نظر شورای اطلاع رسانی دولت، سومین دستگاه پاسخگوی کشور است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، چندروزی است که خبری به نقل از کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی دست به دست می چرخد که در آن  وزارت آموزش و پرورش را غیر پاسخگوترین دستگاه اجرایی کشوراعلام می کند. در ارتباط با این خبر اشاره به چند نکته را ضروری می دانیم:

۱-سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات و رتبه دستگاه ها در به روزرسانی این سامانه را نباید تنها ملاک «پاسخگو و یا غیرپاسخگوبودن» تلقی کرد، چرا که این سامانه که یک سال از راه اندازی آن می گذرد، برمبنای به­روزرسانی اطلاعات توسط دوایر و زیرمجموعه های هر وزارتخانه دراین سامانه آنها را رتبه بندی می کند و یک یاچند روز فاصله در انتشار اطلاعات از سوی یک معاونت ممکن است چند پله در رتبه بندی آن  وزارتخانه تغییر و تفاوت ایجاد کند.

۲- وزارت آموزش و پرورش در یک سال اخیر با اتّخاذ رویکرد تعاملی با رسانه ها و افکار عمومی توانسته است سرعت انتشار اخبار مهم و میزان دسترسی خبرنگاران و اصحاب رسانه به مسئولان ارشد این وزارتخانه را به سطح خوب و قابل قبولی برساند و با رصد مؤثر و مداوم اخبار، انتقادات مطرح شده در فضای رسانه ای را به دوایر و زیرمجموعه ها ارسال کرده و پاسخ و توضیحات آنها را در اختیار نشریات و پایگاه های خبری قرار دهد. در این ارتباط می توان به نامه دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اشاره کرد که وزارت آموزش و پرورش را سومین دستگاه پاسخگوی کشور می داند.(تصویر پیوست زیر).

نکته جالب اینجاست که وزارت ‌آموزش و پرورش که از نظر شورای اطلاع رسانی دولت از پاسخگوترین دستگاه های کشور محسوب می شود، در گزارش کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رتبه ضعیفی کسب کرده است و این درحالی است که این  دستگاه حضور پررنگ و تعامل مثبتی با رسانه ها و افکار عمومی دارد.

۳- شایسته بود اصحاب رسانه و خبرنگاران محترمی که خود باید خبره و مجتهد این حوزه باشند، در تنظیم تیترها و گزارش ها به موارد فوق توجه می کردند و ارتباط حدّاقلی میان تیترو خبر تنظیم شده خود برقرار می کردند. با این وجود مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از توجه آنها به این خبر تشکر کرده وعلاوه بر توضیحات فوق، آمادگی دارد تا آمار و اطلاعات بیشتری از تعامل خود با رسانه ها را دراختیار آنها قرار دهد.