آیین نامه ی اجرایی نمایشگاه بین المللی کتاب

ماده 1 : شرایط ثبت نام درگروه مدیریت

1-1) داشتن حداقل 30 سال سن

1-2 ) داشتن حداقل 5 سال سابقه کار در نشر

1-3 ) داشتن حسن سابقه درنمایشگاه گذشته

1-4 ) دارا بودن پروانه ی نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1-5 ) داشتن حداقل 2 سال سابقه ی عضویت در انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

ماده 2 : مدت قرارداد

2-1 ) مدت قرارداد فقط برای یک دوره مدیریت درنمایشگاه بین المللی کتاب تهران خواهد بود .

2-2 ) شروع قرارداد از زمان انتخاب توسط هیات مدیره می باشد و خاتمه ی قرارداد پس از اتمام نمایشگاه و ارائه ی گزارش های مربوط به هیات مدیره و تسویه حسابهای مربوط با نمایشگاه و دوایر دولتی خواهد بود .

ماده 3 : مبلغ قرارداد

دستمزد مدیر اجرائی نمایشگاه 140.000.000 ریال و مبلغ 70.000.000 ریال بابت 2 نفر معاون اجرایی و حداقل 2 نفر ضابط اجرایی به شرح پرداخت ذیل می باشد .

الف – پرداخت دستمزد مدیر اجرایی ، به صورت 50% مبلغ در پایان نمایشگاه ،30% مبلغ در زمان تحویل گزارش و مستندات و20% مبلغ نهایی پس از پایان تسویه حساب با دوایر دولتی مانند بیمه ، دارایی ، و موارد لازم انجام می پذیرد .

ب –پرداخت دستمزد معاونین و ضابطین اجرایی پس از اتمام نمایشگاه حداکثر یک هفته بعد انجام می پذیرد .

ماده 4 : انتخاب مدیر اجرایی

مراحل انتخاب مدیر اجرایی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران .

4-1) اعلام عمومی شرایط ثبت نام مدیراجرایی نمایشگاه به همراه آیین نامه ی اجرایی نمایشگاه در سایت انجمن فرهنگی ناشران آموزشی و ارسال فکس برای ناشران عضو در انجمن .

4-2) دریافت درخواست کتبی ناشران علاقه مند به ثبت نام برای مدیریت اجرایی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از طریق دفتر انجمن .

تبصره : حداکثر یک هفته مهلت برای ارسال درخواست کتبی به دفتر انجمن می باشد .

4-3) ارائه ی  پروپوزالی در 4 بخش به دفتر انجمن .

الف – پیش بینی صورت هزینه های اجرایی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران .

ب – اعلام استراتژی، طرح و برنامه عملیاتی برای امور اجرایی نمایشگاه .

پ – اعلام لیست معاونین به همراه سوابق آنها .

ت –اعلام سوابق اجرایی خود ( مدیراجرایی ) درنمایشگاه یا درحوزه ی نشر .

4-4) بررسی درخواستها درهیات مدیره حداکثریک هفته بعد ازپایان ثبت نام .

4-5) انتخاب افراد شایسته و توانمند توسط هیات مدیره برای حضوردرجلسه ی هیات مدیره ی انجمن جهت مصرفی خود .

4-6) هیات مدیره پس از بررسی پروپوزال های کتبی و شفاهی افراد دعوت شده به هیات مدیره ، انتخاب خود را اعلام می دارد .

4-7) بستن قرارداد با مدیراجرایی .