آیین نامه شرح وظایف هیأت مدیره و بازرسان انجمن فرهنگی ناشران آموزشی به تصویب رسید

آیین نامه شرح وظایف هیأت مدیره و بازرسان انجمن فرهنگی ناشران آموزشی به تصویب رسید

 

مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران آموزشی از تصویب آیین نامه شرح وظایف هیأت مدیره و بازرسان انجمن فرهنگی ناشران آموزشی خبر داد.

امین آصفی مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران آموزشی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری”باکتاب آنلاین” گفت: هیأت ‏مدیره دوره دهم انجمن فرهنگی ناشران آموزشی بر آن شد که شرح وظایف مربوط به ارکان هیأت مدیره: رئیس هیأت‏ مدیره، نایب رئیس، مدیر مسئول، خزانه ‏دار و دبیر هیأت‏ مدیره را از منابع اساسنامه، آیین نامه کارگروه‌ها و عضویت استخراج کند تا زین پس اعضای هیأت مدیره‏ های دوره ‏های بعدی نسبت به وظایف خود به صورت مکتوب آگاهی یافته و در راستای تکمیل اهداف مندرج در اساسنامه اقدامات مناسب را داشته باشند.

وی در ادامه گفت: این آیین نامه برای اولین بار در انجمن فرهنگی ناشران آموزشی تدوین شده است و پایه ای برای توسعه مدیریت و منابع انسانی انجمن خواهد بود که شرح وظایف و حیطه عملکردی اعضای هیئت مدیره و بازرسان و حتی موسسان و به تبع آن سایر اعضا و کارکنان دفتری را مشخص می‌کند.

همچنین یادآور شد که این سومین آیین نامه انجمن آموزشی بعد از آیین‌نامه‌های کارگروه‌ها و عضویت است که تدوین و تصویب شده و همگی در دوره دهم انجمن اتفاق افتاده است.

امین آصفی افزود: هیأت مدیره به عنوان یک نهاد دارای شرح وظایفی است که در صورت اجرای آن شرح وظایف به کارکردهای این نهاد پاسخ داده می‏شود در نتیجه شرح وظایف ذیل استخراج و به روزرسانی و تدوین گردید.

مدیرمسئول انجمن در پایان گفت: این آیین نامه که پس از جلسات مختلف کارگروه و هیأت مدیره انجمن تهیه و نگارش شد، نهایتاً در ۷۰ بند تنظیم و در تاریخ       ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ به تصویب هیأت‏ مدیره رسید.

شرح وظایف هیات مدیره و بازرسان انجمن فرهنگی ناشران آموزشی