ابزار دقیقی برای حذف «کنکور» وجود ندارد

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس در گفت‌وگو با فارس:
?در حال حاضر ابزار دقیقی برای حذف کنکور در دست آموزش و پرورش و وزارت علوم وجود ندارد و حذف کنکور به راحتی اتفاق نمی‌افتد، بلکه باید راهکارهایی دیده شود.
?قرار است رتبه‌بندی معلمان انجام شود و در آن به معیشت، صلاحیت و منزلت فرهنگیان توجه شده و به آن کمک شود اما سالیان سال است می‌گوییم قصد اجرا آن را داریم.
?هر سال این موضوع را به سال دیگر موکول می‌کنیم و هنوز توفیق عملیاتی کردن آن را نداشته‌ایم چرا که اعتبار خاص خود را می‌خواهد.