اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران

به اطلاع عموم اعضا و همکاران و مراجعان می‌رسد

از روز یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ کلیه کارکنان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در ساختمان و نشانی زیر مستقر و آمادۀ ارائۀ خدمات خواهند بود

تهران: خیابان انقلاب، خیابان فخررازی، کوچه مهر، شماره ۶

تلفن: ۶۶۱۷۶۷۲۴-۶۶۱۷۶۷۸۱-۶۶۱۷۶۹۸۱-۶۶۱۷۴۰۱۸

دورنگار: ۶۶۱۷۶۴۷۹

 

انتقال ساختمان اتحادیه