احکام جدید صادرشده برای معلمان صددرصد خلاف قانون است

خبرگزاری خانه ملت
احکام جدید صادرشده برای معلمان صددرصد خلاف قانون است

 عطف به مطلب مندرج در آن خبرگزاری به تاریخ ۱۷ مردادماه ۹۷ باعنوان «احکام جدید صادرشده برای معلمان صددرصد خلاف قانون است» پاسخ اداره کل اموراداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش را جهت تنویر افکار عمومی به استحضار می رساند؛

 

براساس ضوابط و مقررات، دستگاههای اجرایی برای تعیین یا تغییر امتیاز سختی کار مشاغل دستگاه اجرایی، میبایست پیشنهاد خود را با دلایل توجیهی و تکمیل فرم مربوط به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام نمایند که در صورت تایید سازمان یاد شده، دستگاه مجاز به اعمال امتیاز سختی کار طبق مجوز صادره خواهد بود.

افزایش ۱۲۰ امتیاز سختی کار برای کلیه کارکنان وزارت متبوع از تاریخ ۱/۱/۸۹ براساس دستور مدیران وقت برقرار گردیده و دیوان محاسبات اغلب استان ها، ذیحسابان برخی ادارات آموزش و پرورش به عنوان مرجع نظارتی، دستور لغو امتیاز مزبور را صادر نموده و خواهان استرداد وجوه اضافه پرداختی ناشی ازفوق العاده مذکور شده اند و به منظور تحقق اهداف مراجع نظارتی و جلوگیری از صدور حکم محکومیت مجدد در مراجع قضایی از تاریخ ۱/۱/۹۷ از پرداخت مبلغ مربوط به امتیاز یاد شده (۲۰۳۴۰۰ ریال) جلوگیری شده است.

درضمن حقوق و مزایای کلیه کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به مصوبات و دستورالعملهای صادره از سوی مراجع ذی صلاح تعیین و پرداخت می گردد که بر همین اساس؛ حقوق کلیه کارکنان آموزش و پرورش نیز تعیین و احکام مربوط صادر گردیده و احکام افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ نیز از این امر مستثنی نبوده و مطابق مصوبات صادر شده است.

     خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.