ارائه تصویر اصلی فیپای اخذ شده از کتابخانه ملی

ارائه تصویر اصلی فیپای اخذ شده از کتابخانه ملی

نظر به مشکلات پیش آمده در موضوع فیپای استفاده شده در فایل های ارسالی از سوی ناشران محترم، نظر به مشکلات پیش آمده در موضوع فیپای  استفاده شده در فایل های ارسالی از سوی ناشران محترم، از تاریخ ٩۶/٠٣/١۶ ارائه تصویر اصل فیپای اخذ شده از کتابخانه ملی به صورت یک صفحه کامل در فایل  بار گذاری کتاب الزامی است و  از تاریخ اعلام شده به درخواست هایی که فاقد این صفحه باشند؛ ترتیب اثر داده نمی شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *