از سوی وزارت آموزش وپرورش صورت گرفت؛ ابلاغ دستورالعمل نقل وانتقالات سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به استان ها

از سوی وزارت آموزش وپرورش دستورالعمل نقل وانتقالات سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به استان ها ابلاغ شدصورت گرفت.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، دستورالعمل نقل و انتقالات برون استانی فرهنگیان ابلاغ شد و متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه و ارائه مدارک به امور اداری منطقه مبداء از تاریخ ۲۲اردیبهشت در این خصوص اقدام کنند.

 براساس این گزارش؛ در راستای اجرای سیاست تمرکززدایی و افزایش بهره‌وری کارکنان ، افزایش رضایت شغلی فرهنگیان و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود در مناطق آموزش و پرورش، نقل و انتقال نیروهای رسمی، آزمایشی و پیمانی شاغل در واحدهای آموزشی متقاضی انتقال دائم و موقت درون و برون استانی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ تفیض می‌شود.