اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره اصلاح دامنه پذیرش و ظرفیت برخی از کدرشته‌ محل‌های مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی در اطلاعیه تکمیل ظرفیت مورخ ۲۰/۰۸/۹۷ رشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷

پیرو اطلاعیه مورخ ۹۷/۰۸/۲۰ این سازمان درخصوص اعلام کدرشته محل‌های جدید و یا تکمیل ظرفیت در برخی از رشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ به اطلاع کلیه متقاضیان می‌رساند با توجه به اعلام وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تفکیک رشته‌محلهای مربوط به شهرستانهای جوین، جغتای و سبزوار، دامنه پذیرش رشته‌محلهای مذکور به شرح جداول ذیل تغییر یافته است. لذا متقاضیان دارای شرایط مندرج در اطلاعیه مذکور، می‌توانند تا پایان مهلت مقرر نسبت به انتخاب رشته و یا ویرایش کدرشته محل‌های انتخابی خود اقدام نمایند.