اطلاعیه مهم و فوری در رابطه با “طرح عید و داستان”

معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در رابطه با طرح “عید و داستان”، اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، متن اطلاعیه صادره، به شرح زیر می باشد:

به منظور اجرای مطلوب طرح “عید و داستان” توجه همه عزیزان را به نکات زیر جلب می نماید:

– دانش آموزان از فعالیت های سه گانه  “داستان خوانی، داستان گویی و داستان نویسی”  فقط یک فعالیت را انتخاب نمایند.

– دانش آموزان در انتخاب نوع فعالیت آزاد هستند و نباید آنها را ملزم به انجام فعالیتی نمود.

–   از ارائه هر نوع تکلیف دیگری به هر شکل،  برای دانش آموزان اجتناب شود.

 –   در اجرای طرح “عید و داستان” ارائه هرگونه قالب و چارچوب محدود کننده برای دانش آموزان (موضوع، تعداد صفحات، تایپی یا دستی و …) ممنوع است.

    در صورت عدم رعایت موارد فوق، دانش آموزان عزیز و اولیای محترم آنان می توانند از طریق لینک “رسیدگی به شکایات” پورتال وزارتخانه به آدرس www.medu.ir یا پورتال معاونت آموزش ابتدایی به آدرس gea.medu.irشکایت خود را ثبت نمایید تا پیگیری لازم انجام گردد.

    معلمان گرامی از ۱۴ فروردین تا ۲۵ فروردین نسبت به تکمیل فرم “طرح عید و داستان” در سامانه همگام اقدام نمایند.

  برای این منظور  با ورود به سایت همگام ، نام و نام خانوادگی و کد ملی دانش آموز کلاس خود را وارد کرده و فعالیت انتخابی دانش آموز را در فعالیت سه گانه تیک زده و عنوان فعالیت را وارد نمایند.

معلمانی که به هر علتی، امکان ثبت الکترونیکی در سایت همگام را ندارند، نمون برگ مربوطه ذیل را بصورت دستی تکمیل نمایند و برای جمع بندی و ارسال به استان، در اختیار منطقه آموزش و پرورش مربوطه خود قرار دهند