اطلاعیه نمایشگاه

به اطلاع آن دسته از ناشران محترمی که  فرآیند ثبت نام آن ها به صورت ناقص در سامانه سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ثبت شده  می رساند، با توجه به روزهای پایانی ثبت نام و عدم تمدید مجدد، لطفا نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام خود اقدام نمایند.
کمیته ناشران داخلی