اطلاعیه

ناشرانی که ثبت نام موقت انجام داده اند امروز، پنجشنبه ۳۰ فروردین، از ساعت ۱۵ وارد سایت نمایشگاه شده و نسبت به تکمیل و اصلاح اطلاعات خود اقدام فوری نمایند.