اطلاعیه

 اعضاء محترم انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

          با توجه به مشکلات پیش آمده در روند توزیع ( که متاثر از تخفیفات نامتعارفی است، که توسط برخی از ناشرین اتفاق افتاده)، تصمیم انجمن برآن شد که مراحل قانونی لازم جهت برخــورد با این روند را پیـگیری نماید و با بررسی سـازوکـارهای قانونی برای سامان­بخشی تخفیفات توزیع ، ساختاری را فراهم سازد.

          لذا از تمامی ناشرین تقاضا داریم جهت پیشگیری از اتفاقات مشابه و ایجاد بستری مناسب برای توزیع درخور این کالای فرهنگی، پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به دفتر انجمن تحویل نمایند، تا در کارگروهی که برای این امرتشکیل شده، مورد بررسی قرار گیرد.


    

                                                                                                      رییس هیئت مدیره

                                                                                           انجمن فرهنگی ناشران آموزشی