اعتبارات در بخش پیش دبستانی

معاون وزیر آموزش و پرورش:

۲۰ درصد از اعتبارات در بخش پیش دبستانی توسط دولت پرداخت می‌شود و مابقی آن باید از سوی مردم در قالب مشارکت تامین شود