اعتبار بن کارت‌های اهالی قلم با اعتبار ۲ ساله صادر می‌شوند.

آن دسته از اهالی قلم که در سنوات گذشته بن کارت الکترونیکی خرید کتاب دریافت کرده‌اند، با توجه به مقررات بانک مرکزی و عدم امکان تمدید اعتبار بن کارت‌های دائمی(متصل به حساب) در صورتی که تاریخ انقضای کارت به پایان رسید می‌توانند جهت تمدید اعتبار به هر یک از شعب بانک شهر مراجعه و بن کارت المثنی دریافت کنند.

 

بن کارت‌های الکترونیک خرید کتاب آن دسته از اهالی قلمی که برای اولین بار در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران صادر شده‌اند تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ اعتبار دارند.

اعتبار  بن کارت‌های اهالی قلم با اعتبار ۲ ساله صادر می‌شوند.