اعتراض معلمان به حذف بند سختی کار

روزنامه فرهیختگان
اعتراض معلمان به حذف بند سختی کار

 عطف به مطلب مندرج در  آن روزنامه  به تاریخ ۱۳/۰۴/۹۷  با عنوان «اعتراض معلمان به حذف  بند سختی کار» پاسخ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش به استحضار می رساند؛

 

 افزایش ۱۲۰ امتیاز  سختی کار برای کلیه کارکنان وزارت متبوع از تاریخ اول فروردین ۸۹ براساس دستور شفاهی مدیران وقت و بدون مجوز مراجع بالادستی بوده و دیوان محاسبات  اغلب  استان ها  و هم چنین ذیحسابان برخی ادارات آموزش و پرورش به عنوان مرجع نظارتی دستور لغو  امتیاز مزبور را صادر نموده و خواهان استرداد وجوه اضافی ناشی از پرداخت فوق العاده مذکور شده اند و اعلام داشته اند در صورت عدم کسر وجوه اضافی از پرداخت حقوق تمامی کارکنان جلوگیری  و مدیران خاطی را به مراجع قضایی معرفی می نمایند، لذا به منظور تحقق اهداف مراجع نظارتی و جلوگیری از صدور حکم محکومیت در مراجع قضایی برای مدیران،  از تاریخ اول فروردین ۹۷ از پرداخت امتیاز یاد شده جلوگیری به عمل آمده است.

     خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.