اعلام حذف آزمون های ابتدایی از سوی موسسات آموزشی

در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و حذف آزمون ها از دوره ابتدایی صورت پذیرفت
اعلام حذف آزمون های ابتدایی از سوی موسسات آموزشی
تعدادی ازموسسات آموزشی برگزارکننده آزمون،همراهی خود را با سیاست های آموزش و پرورش در خصوص حذف مقایسه و رتبه بندی دانش آموزان در آزمون های دوره ابتدایی اعلام نمودند.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، تعدادی ازموسسات آموزشی برگزارکننده آزمون،همراهی خود را با سیاست های آموزش و پرورش در خصوص حذف مقایسه و رتبه بندی دانش آموزان در آزمون های دوره ابتدایی اعلام نمودند.

بر اساس این گزارش، با توجه به مصوبه ۹۵۱ شورای عالی آموزش و پرورش و رویکردهای جدید وزیر آموزش و پرورش به منظور ایجاد محیطی شاد و بدون استرس در مدارس و بالابردن لذت یادگیری، موسسات آموزشی آمادگی خود را جهت همسویی با سیاست های وزارت آموزش و پرورش برای توانمندسازی معلمان در استفاده از ابزارهای مختلف ارزشیابی کیفی  توصیفی و بسط و توسعه ی مهارت های همه جانبه دانش آموزان، با حذف آزمون و ورود کتب کمک آموزشی به مدارس دوره ابتدایی و زمینه ارتقای توانمندی دانش آموزان در تمامی ساحت های تربیتی و پشتیبانی مناسب از فعالیت های آموزش و پرورش را اعلام نمودند.

گفتنی است پس از برگزاری نشستی فی مابین مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران و موسسات آموزشی، این موسسات طی نامه ای همراهی و همسویی خود را با رویکردهای جدید آموزش و پرورش اعلام کردند.