افزایش قیمت کتاب‌ در نمایشگاه سی‌ویکم بیم‌ها و امیدها در انتظار اهالی نشر

⁠ ایبنا گزارش می‌دهد:

افزایش قیمت کتاب‌ در نمایشگاه سی‌ویکم
بیم‌ها و امیدها در انتظار اهالی نشر

اسفندماه سال گذشته اهالی نشر به دنبال گرانی‌های بازار کاغذ دچار نوسان و بحران‌های مختلفی شد و دست‌اندرکاران این حوزه با هشدار درباره استمرار این روند خواستار توجه جدی مسئولان به موضوع گرانی کاغذ و مواد اولیه کتاب شدند و هشدار دادند که در صورت بی‌توجهی به این موضوع در سال جدید شاهد افزایش قیمت کتاب خواهیم بود.

این گزارش را در ایبنا بخوانید:
⁣http://www.ibna.ir/fa/doc/report/259827