اقدام پرسش برانگیز وزارت آموزش و پرورش در نشست مسئولان ادارات مشاوره سراسر کشور!

پایگاه خبری صدای معلم
اقدام پرسش برانگیز وزارت آموزش و پرورش در نشست مسئولان ادارات مشاوره سراسر کشور!

 عطف به مطلب مندرج در آن پایگاه خبری، به تاریخ ۰۴/۰۴/۹۷ باعنوان «اقدام پرسش برانگیز وزارت آموزش و پرورش در نشست مسئولان ادارات مشاوره سراسر کشور!»، پاسخ اداره کل امورتربیتی و مشاوره موارد زیر را جهت تنویر افکار عمومی به استحضار می رساند:

  1. وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی رسمی آماده سازی دانش آموزان، برای ورود به دانشگاه به این مهم اعتقاد راسخ دارد که توجه به نگاه فرایندی در طراحی مسیر زندگی دانش آموزان  با رویکرد روان شناختی از اهمیت شایانی  برخوردار است. در این راستا، به منظور اجرایی نمودن راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش براساس خودآگاهی ، محیط شناسی تحصیلی- شغلی  و نیز برای دست یابی به شایستگی  پایه برای ورود به دنیای بزرگسالی و تحصیلات، سطوح عالی این وزارتخانه اقدام به برگزاری همایش مذکور نموده است.
  2. دوره تربیت مدرسان عالی استانی که بخشی از مهم ترین اهداف این همایش است با تأکید برکسب مهارت های تحصیلی، روان شناختی از جمله عزّت نفس تحصیلی، انگیزه تحصیلی، خودکار آمدی تحصیلی، روش صحیح مطالعه  برنامه ریزی درسی و ایجاد وحدت رویه در ارایه خدمات رایگان به تمامی دانش آموزان در مدارس و مناطق  سراسر کشور برگزارمی گردد، در این  همایش، به صورت کارگاهی با بهره گیری از توان تمامی همکاران مشاوره استان ها برگزار می شود و هیچ متولی ثابت بیرونی ندارد،گرچه به این امر اعتقاد داریم که جلب مشارکت مبخش خصوصی در این حوزه البته با هماهنگی با  این اداره کل می تواند مؤثر باشد.
  3. باتوجه به عنوان همایش ، تأکید و مرکز توجه این دوره آموزشی با عنایت به سیاست های وزارت آموزش و پرورش، برحوزه مشاوره تحصیلی و روان شناختی دانش آموزان می باشد و از اهداف اصلی این همایش ، حذف موسسات  بیرونی غیرتخصصی و نیز جلوگیری از اتجام مشاوره های سوگیرانه می باشد،این وزارتخانه در ۴سال اخیر، با ایجاد  بیش از ۱۰۰۰پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری و برگزاری همایش های سالانه، به دستاوردهای مهمی از جمله کاهش هزینه های غیراصولی و آماده سازیدانش آموزان برای ورود به دانشگاه نایل شده است.
  4.  دوره آموزشی – توجیهی مشاوره تحصیلی و برنامه‌ریزی سالیانه دانش‌آموزان و آشنایی با نحوه انتخاب صحیح رشته آزمون سراسری با هدف آموزش و توانمندسازی مشاوران مدارس در حوزه‌های برنامه‌ریزی درسی،‌ مدیریت زمان و آشنایی با سبک‌های یادگیری متناسب با ویژگی‌های دانش‌آموزان و مشاوره فردی و گروهی به دانش آموزان شرکت کننده در کنکور سراسری بوده و خوشبختانه با توجه  به ارزیابی به عمل آمده بیش از ۹۶ درصد شرکت کنندگان در این دوره، رضایت کامل داشته اند .
  5.  فردی که در آن در پایگاه خبری از آن یاد گردیده است؛ دارای کادر تخصصی در حوزه‌های روان‌شناسی و مشاوره بوده و چندتن از اساتید دانشگاهی با رشته‌های مرتبط  عهده دار آموزش‌های ارائه شده در این دوره بوده‌اند و همچنین مؤسسه نامبرده دارای مجوز رسمی از اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران می‌باشد.
  6. در خاتمه یادآور می گردد، حلّ مشکلات مربوط به پدیده  کنکور سراسری  به عنوان یک معضل در ورود به دانشگاه،  نیازمند برگزاری همایش هایی به این صورت با تأکید بر مسائل روان شناختی و آموزشی است.

     خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.