انتخابات هیئت مدیره تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران ۹۷

سهامداران محترم

 

 

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات به تاریخ ۹تیر۹۷ به اطلاع می‌رسد: آخرین مهلت تحویل فرم نمایندگی حضور در مجمع عمومیِ ۲۶تیر۹۷ و فرم نامزدی هیئت مدیره و بازرس، تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۷ تیرماه۹۷ می‌باشد

بدیهی است بعد از تاریخ فوق و یا در روز برگزاری مجمع، فرم نمایندگی و نامزدی پذیرفته نخواهد شد

هیئت مدیره تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران ۱۶ تیر ۹۷

[این اطلاعیه جهت انتشار از سوی هیئت مدیره محترم تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران در اختیار کانال اطلاع رسانی و سایت اتحادیه قرار گرفته است]

 

photo 2018-07-08 08-12-23