اهداف دوره های تحصیلی جزء اصلی ترین مولفه های تعلیم و تربیت است

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش :
اهداف دوره های تحصیلی جزء اصلی ترین مولفه های تعلیم و تربیت است
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان این موضوع که اهداف دوره های تحصیلی در ۷ هدف کلی و ۲۳ هدف جزئی خلاصه شده است، از طرح چند تالیفی شدن کتاب های درسی خبر داد.

مهدی نوید دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جدیدترین بحث ها در شورای عالی آموزش و پرورش و مصوبات آن توضیحاتی ارائه داد و گفت: آخرین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش تعیین اهداف دوره های تحصیلی در دو پایه ابتدایی و دو پایه متوسطه بود که یکی از موثرترین مصوبات آموزش و پرورش است.

وی ادامه داد: اهداف دوره های آموزشی با این مصوبه تغییر خواهد کرد و قطعا این اهداف به سمت عملیاتی تر شدن حرکت می کند. همچنین باید بگویم که این اهداف بر اساس سند تحول بنیادین و ساحت های ۶ گانه تعیین شده اند. اهداف دوره های تحصیلی جزء اصلی ترین مولفه های تعلیم و تربیت است که هم کتاب های درسی باید متناسب با آن اهداف تالیف شوند و هم وضعیت معلم و برنامه های فوق برنامه باید حول محور آن بچرخد.

نوید بیان کرد: اولین اهداف تحصیلی در سال ۷۹ در ذیل ۵۷ هدف کلی و ۳۰۲ هدف جزئی تصویب شد و همین تعداد بالای اهداف، زمینه اجرایی نشدن آن را فراهم کرد. ما مطابق سند تحول بنیادین سعی کردیم اهداف را محدود کنیم و ۷ هدف کلی و ۶۷ هدف جزئی یا به عبارتی ۲۳ هدف جزئی را مصوب کردیم.

وی اضافه کرد: در این مصوبه به طور مشخص ذکر شده که در هر یک از ساحت های ۶ گانه به طور مثال در بحث تربیت اقتصادی و اجتماعی یا تربیت دینی، در هر مقطع باید چه برنامه و هدفی را دنبال کنیم.

دبیرکل شواری عالی آموزش و پرورش در ادامه در پاسخ به این پرسش که انتقادهای زیادی در حوزه کتاب های درسی مطرح می شود، آیا شورا نمی خواهد به این موضوعات ورود کند، بیان کرد: یکی از وظایف ما نظارت و انطباق کتاب های درسی با اهداف مقاطع تحصیلی است و باید نسبت به سیستم تالیف واکنش داشته باشیم. یکی از مشکلات جدی ما در آموزش و پرورش بیش از حد کتاب محور بودن سیستم است. یعنی گویی مدرسه خود را فقط در کتاب های درس نشان می دهد. سال تحصیلی زمانی آغاز می شود که کتاب ها باز شود و زمانی پایان می یابد که تدریس کتاب ها تمام شود.

نوید اضافه کرد: برای همین مشکل، در سند تحول بنیادین دو رکن ذکر شده است. یکی اینکه کتاب محوری به بسته «آموزش محوری» و «برنامه محوری» تغییر کند که کتاب های درسی یکی از مولفه های این بسته ها خواهد بود و دیگر اینکه سیستم آموزشی از حالت تک تالیفی بیرون بیاید و به سمت چند تالیفی برویم تا مدیر و معلم قدرت انتخاب داشته باشند. این روش هم پشتوانه پژوهشی دارد و هم در دنیا تجربه شده است.

وی گفت: ما باید این دوره گذار را خوب طی کنیم و اگر سازمان پژوهش با ما همکاری کند، اتفاقات خوبی در حوزه تالیف کتاب های درسی رخ می دهد. در حال حاضر یک سازمان، یک تیم تالیف برای کل کشور وجود دارد و این موضوع آسیب زاست.

نوید در ادامه در پاسخ به این پرسش که قرار است سه نفر معلم یا مدیر عضو شورای عالی آموزش و پرورش مانند سه عضو نماینده فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیان با رای گیری انتخاب شوند، آیا از آن استقبال می کنید، بیان کرد: بر اساس قانون سه نفر مدیر یا معلم عضو شورای عالی آموزش و پرورش هستند که باید به تایید معاونین آموزشی آموزش و پرورش برسند.

دبیرکل شواری عالی آموزش و پرورش در پایان گفت: در سال های گذشته این سه نفر را معاونین انتخاب می کردند. در حال حاضر قرار شده این افراد در یک فرایند انتخاباتی که توسط معاونین طراحی می شود، انتخاب شوند. ما در این فرایند دخالتی نداریم و برایمان مهم این است که افراد توانمند انتخاب شوند. در حال حاضر نیز یک فراخوانی اعلام شده است که از تمامی فرهنگیان درخواست شده تا دیدگاه و سازوکارهای مربوط به چگونگی انتخاب این سه نفر را به دبیرخانه اعلام کنند.