اولین شماره نشریه انجمن فرهنگی ناشران آموزشی چاپ شد.

اولین شماره نشریه انجمن فرهنگی ناشران آموزشی چاپ شد.

📌 این نشریه شامل فعالیت‌ها، برنامه‌ها، جلسات، اطلاعیه ها، گزارش عملکردی و مستندسازی ادوار هیات مدیره و بازرسان و اعضای این انجمن می باشد.

📌با ادامه تولید این مجله سعی داریم تا اطلاع رسانی بیشتری در زمینه کتاب های آموزشی، خدمات ناشران این بخش و تاثیر تولیداتشان بر اموزش کشور داشته باشیم.
فعالیت های ناشران و میزان و نحوه تولید کتابهای اموزشی نیز تعلام خواهد شد.
از کلیه صاحبان قلم دعوت می کنیم نسبت به ارائه مطالب اموزشی ما را یاری کنند.

                                                                                                                                                                                         امین آصفی
                                                                                                                                                          مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناسران آموزشی

جهت دانلود اولین نشریه انجمن فرهنگی ناشران آموزشی کلیک کنید.