بازدید اعضای شورای شهر از کتاب‌فروشی‌های خیابان انقلاب

اعضای شورای شهر به دعوت از کتابفروشان خیابان انقلاب، از این راسته فرهنگی بازدید می‌کنند و مطالبات و مشکلات آنان را خواهند شنید.

پیرو نشست‌ها و هماهنگی‌های انجام شده با اعضای شورای شهر تهران، رئیس اتحادیه‌ ناشران و کتاب‌فروشان و جمعی از کتابفروشان و ناشران، رخدادی برای بازدید چند تن از اعضای شورای شهر تهران از کتاب‌فروشی‌های خیابان انقلاب به مناسبت روز کتاب، کتاب‌خوانی و کتاب‌دار طراحی شد.

هدف از این رویداد، حل مشکلات حاکم بر پياده‌روي خيابان انقلاب، حد فاصل میدان انقلاب تا خیابان دانشگاه است و در این بازدید ۱۳ نفر از  اعضای شورای شهر تهران از جمله محسن هاشمي رییس شورا، زهرا نژاد بهرام عضو هيات رئيسه، محمدجواد حق‌شناس رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، الهام فخاري عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و مجيد فراهاني عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران دعوت شده است.

رخداد شامل برنامه‌های زیر است:

۱۰ تا ۱۱ : پیاده‌روی و بازدید از کتاب‌فروشی‌های راسته خیابان انقلاب، حدفاصل کتاب فروشی روزبهان تا بازارچه کتاب

۱۱ تا ۱۲ نیمروز: سخن‌رانی رئیس اتحادیه و میهمانان در کتاب فروشی صفا واقع در بازارچه کتاب با تاکید بر:

– مشکلات حاکم بر راسته‌ی فرهنگی خیابان انقلاب
– نمایشگاه کتاب تهران در شهر آفتاب

۱۲ تا ۱۲/۳۰: مصاحبه با خبرنگاران دعوت‌شده از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های معتبر در کتاب فروش صفا بازارچه کتاب

تاریخ رخداد:

چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶
ساعت  ۱۰ تا ۱۲/۳۰ ظهر