بازدید معاون وزیرو رییس سازمان سنجش اموزش از حوزه برگزاری بیست و سومین ازمون المپیاد علمی دانشجویی کشور سال ۱۳۹۷

دکتر خدایی معاون وزیر و رییس سازمان سنجش آموزش کشور روز پنج شنبه ۲۸ تیر ماه با حضور در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی از بیست و سومین آزمون المپیاد علمی و دانشجویی کشور در سال ۱۳۹۷ بازدید به عمل آوردند.

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید