با حضور صالحی؛ شیوه‌نامه پیشنهادی رفع اختلاف در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بررسی شد

شیوه‌نامه پیشنهادی برای رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات (موضوع ماده ١٨ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر و اعضای این کمیسیون بررسی شد.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نهمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بر حسب میزان اهمیت، شیوه‌نامه پیشنهادی برای رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات بررسی و حسین انتظامی دبیر این کمیسیون به ارائه برخی پیشنهادات درباره این شیوه‌نامه پرداخت.

در این جلسه اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز پیشنهاد‌های خود درباره این شیوه‌نامه را ارائه دادند.