برنامه تبلیغاتی

سلام
قابل توجه ناشرانی که برنامه تبلیغاتی دارند.
امروز ازساعت ۱۳ تا ۱۴ مهندس شریفیان جهت هماهنگی و مشخص نمودن موارد تبلیغاتی در سالن ناشران آموزشی در خدمتتان می باشد.
۰۹۱۲۱۸۶۹۹۷۵