بهره مندی واحد‌های صنفی از طرح گواهی اعتبار مولد

بهره مندی واحد‌های صنفی از طرح گواهی اعتبار مولد

 

📚 بهره مندی واحد‌های صنفی از طرح گواهی اعتبار مولد (گام)

❇️اتاق اصناف تهران با ارسال نامه ای منضم به نامه اتاق اصناف ایران و پیوست نامه قائم مقام بانک مرکزی  در خصوص اوراق گام اعلام نمود:

🔻خرید دیون از طریق سامانه گام و لزوم تعویق سررسید چک ها و بازگرداندن وجوه کسر شده بابت اقساط وام و…  بانک مرکزی در خصوص حمایت از اصناف آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (اوراق گام) در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده که در حال حاضر ۱۴ بانک می‌توانند نسبت به صدور این اوراق تا سقف ابلاغی بانک مرکزی اقدام نمایند.

🔸چنانچه متقاضیان اوراق مذکور به هر علتی در بانک عامل موفق به استفاده از این امکان نشدند مستندات به همراه مشخصات شعبه را جهت پیگیری و انعکاس به بانک مرکزی اعلام نمایند.