بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قران کریم

? ناشران  محترم؛
نظر به مشخص شدن  منتخبین  بیست و ششمین نمایشگاه  بین المللی قران کریم؛ لطفا به پنل کاربری خود مراجعه نموده و در صورتی که  وضعیت در” انتظار پرداخت” می باشد پرداخت و  بعد از نهایی شدن با در دست داشتن اصل فیش و مهر انتشارات در روزاعلام شده از طرف ستاد به محل نمایشگاه واقع در مصلی (شبستان) مراجعه فرمایید.
در صورت انصراف از حضور در اسرع وقت از طریق پنل کاربری و یا تماس تلفنی با شماره ۶۶۴۶۶۲۹۰-۰۲۱ اقدام نمایید.