تبریک هفدهم مرداد روز خبرنگار

جان نباشد جز خبر در آزمون
هرکه را افزون خبر، جانش فزون

حقیقت نگری و حقیقت نگاری، صداقت و صراحت، بخشی از رسالت های ارزشمند رسانه و مطبوعات است که اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و دانایی جامعه را به همراه خواهد داشت و این امر مهم یقیناً زیربنای جامعه ای توسعه مدار و رشد یافته تلقی می گردد.

روز خبرنگار یادآور مجاهدت خبرنگارانی است که جان در کف اخلاص گذاشتند تا رسالت خود را به سرانجام رسانند، خبرنگارانی که به رسالت خطیر خود در عرصه اطلاع رسانی، ایمان دارند و دانستن را حق مردم می‌دانند و با رعایت اخلاق حرفه ای، با شجاعت در جهت تنویر افکار عمومی تلاش می‌کنند.

این روز برگ زرینی از تقویم رسانه و فرصتی برای ارج نهادن به قداست قلم و تلاش و مسئولیت خبرنگاران بعنوان پرچمداران وادی قلم و آگاهی رسانی به جامعه است.

این جانب با عرض تبریک هفدهم مرداد روز خبرنگار به تمامی صاحبان اندیشه و قلم، پیشگامان و فعالان عرصه خبر و رسانه، روزنامه نگاران، خبرنگاران و جامعه اطلاع رسانی؛ از تلاش‌های ارزنده تلاشگران عرصه‌ی روشنگری و اطلاع رسانی قدردانی نموده و امیدوارم بهترین روزها برای شما و قلم ساحرتان به قلم ایزدی مرقوم گردد.

امین آصفی
مدیر مسئول
انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

http://www.shara.ir/view/44099/%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%A7-%DB%8C%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86