تبیین برنامه های اجرایی سند تحول بنیادین در طول برنامه ششم توسعه

در نشستی با حضور وزیر آموزش و پرورش صورت خواهد گرفت؛
تبیین برنامه های اجرایی سند تحول بنیادین در طول برنامه ششم توسعه
تبیین برنامه های اجرایی سند تحول بنیادین در طول برنامه ششم توسعه در نشستی با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، صبح فردا با حضور  وزیر آموزش و پرورش، نشست تبیین برنامه های اجرایی سند تحول بنیادین در طول برنامه ششم توسعه و تدوین عناوین برنامه‌های زیر نظام ها در اردوگاه شهید باهنر برگزار خواهد شد.

بر اساس سیاست‌های برنامه ششم توسعه ، مهم‌ترین تکلیف قانونی وزارت آموزش‌وپرورش اجرای سند تحول است و با توجه به مسئولیت نهادینه‌سازی و اجرای سند تحول این وزارتخانه موظف است با بسیج امکانات و تربیت و به‌کارگیری نیروی انسانی توانمند و تدارک برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای اجرایی کردن سند تحول اقدام نماید.

بنابراین گزارش کارگروه های برنامه درسی ملی، فضا – تجهیزات و فناوری، تربیت‌معلم و تأمین منابع انسانی، تأمین و تخصیص منابع مالی، پژوهش و ارزشیابی و راهبری و مدیریت، کارگروه‌هایی هستند که در شورای هماهنگی و اجرای سند تحول بنیادین ، در این نشست به تدوین عناوین برنامه‌های زیر نظام ها خواهند پرداخت.