تجهیز کتابخانه‌های مدارس استان تهران

همزمان با سی‌ویکمین دوره‌ی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تعداد ۱۵۰۰کتابخانه در مدارس شهر تهران و شهرستانهای استان تهران با کتابهای مناسب تجهیز میگرد. این طرح برای دومین سال متوالی با مشارکت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش انجام می‌شود.

 از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتبار ۱۵میلیارد ریا ل در نظر گرفته شده که با خرید کتاب‌های مناسب در گروهای سنی در دوره‌های تحصیلی از ناشرین شرکت کننده در نمایشگاه کتاب انجام خواهد شد.

با برنامه‌ریزی انجام شده درادارات کل آموزش پرورش تهران و شهرستان‌های تهران پیش‌بینی می‌شود ۸۰هزار دانش‌آموز از نمایشگاه بازدید نمایند. مدارس با تشکیل گرو‌ه‌های اردوی یک‌ روزه و بازدید از نمایشگاه، از امتیاز تجهیز کتابخانه بهره‌مند خواهند شد. با قرار گرفتن نمایشگاه در مصلی و مر کز شهر انتظار می‌رود زمینه گسترده‌تر شدن بازدید دانش‌آموزان نسبت به سالهای گذشته فراهم گردد و در نمایشگاه سی‌ویکم شاهد پایین آمدن میانگین سنی بازدیدکنندگان و شور و نشاط در نمایشگاه باشیم.

پیش‌بینی می‌شود تعداد ۵۸۰۰ مدرسه از شهر تهران و ۷۰۰مدرسه از شهرستان‌های تهران در این طرح شرکت کنند. این اقدام فرهنگی مهم برای دومین سال متوالی توسط موسسه فرهنگی منادی تربیت وابسته به معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش انجام می‌شود. با اجرای این طرح در سال قبل و سال جاری  ۳۰۰۰کتابخانه در مدارس تجهیز می‌گردد که می‌تواند الگوی مناسبی برای نمایشگاه‌های استانی باشد.