تحلیل و بررسی انواع قلم در کتاب های درسی دوره ابتدایی از منظر آموزش

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، نشست تخصصی «تحلیل و بررسی انواع قلم در کتاب های درسی دوره ابتدایی از منظر آموزش» عصر روز سه شنبه ۵ تیرماه ۹۷ در سالن اجتماعات سازمان پژوهش برگزار شد.

دراین نشست که به همت گروه پژوهشی علوم انسانی پژوهشکده برنامه درسی و نوآوری های اموزشی و با مشارکت دو کارگروه آموزش هنر و کارگروه آموزش زبان فارسی با  تلاوت آیاتی از کلام الله مجید برگزار گردید، خانم دکتر ویدا رحیمی نژاد مدیر گروه پژوهشی علوم انسانی ضمن تشریح اهداف برگزاری این نشست تخصصی، به معرفی سه سخنران این برنامه و محورهای مورد بحث هریک پرداختند.

سخنران اول آقای دکتر فواد نجم الدین استادیار دانشگاه فرهنگ و هنر بودند که محور سخنان خود را «مطالعه تطبیقی قلم در کتاب های درسی دوره ابتدایی» قرار دادند. وی با اشاره به نتایج پژوهشهای داخلی و خارجی انجام شده در این حوزه، نمونه هایی از قلم های استفاده شده در کتابهای درسی کشورهای یمن، مصر، عراق، سوریه و عربستان را مورد تجزیه و تحلیل قراردادند.

وی افزود: وجود چند نمونه قلم(خط) در کتابهای درسی دوره ابتدایی،دانش آموزان را با مشکلات نوشتن و همچنین خواندن و درک مطلب مواجه کرده است و در این خصوص پژوهشهایی نیز انجام شده است که متخصصان موضوعی و پژوهشگران سخنران این نشست با توجه به نتایج پژوهشهای مذکور و یافته های پژوهش خودشان، پیشنهاداتی را جهت رفع این مشکل ارائه دادند.

سپس آقای دکترحیدر قمری بخشی از نتایج یک طرح پژوهشی خود را تحت عنوان “ارزشیابی خط کتاب فارسی پایه اول» ارائه واضافه کرد: در کتاب فارسی پایه اول ابتدایی از دونوع خط تحریری و نسخ استفاده شده است که در بررسی میدانی بعمل آمده با یک جامعه آماری حدود ۹۰۰ نفر مشخص شد که دانش آموزان در آزمون روان خوانی، روخوانی و دیکته نتایج ضعیفی کسب نموده و خط نسخ را بیشتر ترجیح میدهند و پیشنهاد نمودند خط تحریری از پایه اول حذف شود.

آخرین سخنران این نشست سرکار خانم دکتر معصومه نجفی بودند که یافته های پژوهش خود را با عنوان « بررسی نقش قلم در درک مطلب»ارائه نمودند.

وی در ابتدا تاریخچه تحول خط در کتاب درسی را بررسی و در ادامه نتایج میزان اشتباهات دانش آموزان در دودسته تحریری و نسخ با هم مقایسه نمود و نشان داد که دانش آموزانی که از خط نسخ استفاده کردند میزان اشتباهشان در روخوانی،درک مطلب و دیکته کمتر بود و در خاتمه نیز بیان داشتند که خط نسخ ساده ترین خط برای آموزش زبان فارسی است.

بازگشت به لیست اخبار