تصویب‌ لایحه اصلاح بند ١۶ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف در هیات دولت

تصویب‌ لایحه اصلاح بند ١۶ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف در هیات دولت

پیشنهاد لایحه‌ی اصلاح بند ١۶ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه ١٣٩٧/٠٩/٢۵ هیئت وزیران به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نقل از دفتر چاپ و نشر، با توجه به توافق‌نامه ١١ بهمن ماه ١٣٩۵ بین دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر واگذاری بخش صنعتی چاپ از وزارت فرهنگ به وزارت صمت، پیشنهاد تغییر بند ١۶ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی این وزارتخانه به هیئت دولت تسلیم شد.
کمیسیون فرهنگی هیئت دولت با تشکیل جلسات متعدد با حضور نمایندگان دو وزارتخانه و بررسی چالش‌های موجود در صنعت چاپ در تاریخ ٢۵ آذرماه ١٣٩٧ لایحه پیشنهادی را برای ارائه به مجلس شورای اسلامی تصویب کرد.
با توجه نامه شماره ١٣۴۶۵٢/۵۴۵٠١ مورخ ١١/١٠/٩٧ ریاست جمهوری به ریاست مجلس شورای اسلامی این لایحه تقدیم مجلس شد. بر این اساس، ماده واحده مذکور از تاریخ تصویب این قانون، عبارت: «چاپخانه‌ها و مؤسسات تکثیر و مؤسسات وابسته به صنعت چاپ» از بند ١۶ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ــ مصوب ١٣۶۵ ــ حذف می‌شود و صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت صنفی و صنتعی بر چاپخانه‌ها و مؤسسات مزبور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
همچنین در ادامه تبصره‌ای به شرح ذیل آمده است:‌
«تبصره ــ  نظارت محتوایی فرهنگی بر محصولات چاپی و نشر کشور به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نظارت‌ها بر عهده دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
با توجه به متن پیشنهادی لایحه دولت، پس از تصویب این اصلاحیه در مجلس شورای اسلامی، صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت صنفی و صنتعی بر چاپخانه‌ها و مؤسسات مزبور برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس وظیفه ذاتی خود که نظارت بر بخش فرهنگی است، صرفاً بر بخش محتوای فرهنگی محصولات چاپی و نشر کشور نظارت خواهد داشت.