تغییرات کتاب های درسی کلید خورد

 

دبیركل شوراي‌ عالي آموزش و پرورش توضيح داد: بحثي كه در سند به آن رسيديم اين بود كه به‌دليل مبهم و غيرقابل پيش‌بيني‌بودن تحولات آينده، مهارت‌هاي عمومي به دانش‌آموزان آموزش داده شود و ‌به همين دليل واژه شايستگي‌ها در سند تحول آمده است. شايستگي‌هايي كه براي خوب‌زيستن مورد نياز بچه‌هاست، سوادهاي موردنياز كه سواد خواندن و نوشتن يكي از آنهاست و ابعاد ديگري هم دارد و شوراي‌عالي آموزش و پرورش اين مسائل را پيگيري مي‌كند.دكتر هامون سبطي، كارشناس آموزشي درباره ضرورت بازنگري كتاب‌هاي درسي به همشهري گفت: تغيير كتاب‌ها از اول ابتدايي تا پايان دوره متوسطه كار خوبي بود كه در چند سال اخير تفاق افتاد، ولي تغييرسال كتاب درسي و به‌ويژه اينكه وقتي به دوره دوم متوسطه مي‌رسيم در رشته‌هاي مختلف تقسيم مي‌شود كاري است كه از عهده يك سازمان هر چقدر هم كه عريض و طويل باشد، برنمي‌آيد.وي با بيان اينكه ما شتابزدگي را در اجراي اين برنا‌مه‌ها و راهبردها مي‌بينيم، توضيح داد: گاهي كتاب نوشته شده و سال بعد آن كتاب ويرايش نشده و چند فصل از آن كم يا اضافه شده‌ است. وقتي شتاب كار زياد باشد، چنين اتفاقاتي طبيعي است، خب اين براي آموزش و پرورش، معلم و دانش‌آموزان هزينه‌بر است.ضرورت بازنگري كتاب‌هاي درسي دكتر سبطي با اشاره به اينكه ضرورت تغيير از چند جهت خودش را نشان مي‌دهد، اظهار كرد: يكي اينكه دنيا تغيير مي‌كند و معارف بشري تغيير مي‌كند و بايد ردپاي آن در كتاب‌هاي درسي ديده شود. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه ما در آموزش پيش از دانشگاه پايه‌ها را مي‌گوييم و تنه درخت علم خيلي تغيير نمي‌كند. دليلي ندارد كه براي اينكه اثبات كنيم كتاب‌هاي درسي ما به‌روز است، سرشاخه‌ها را به‌صورت وصله‌شده در كتاب‌هاي درسي بگنجانيم بدون اينكه مطمئن باشيم دانش‌آموز ما با پايه علم آشنا شده يا نه. گاهي به‌نظر مي‌رسد در تغيير كتاب‌ها اندكي از اصل دور شده‌ايم و به فرع پرداخته‌ايم. وي افزود: تغير كتاب‌هاي درسي ضروري است منتها اين دليل نمي‌شود كه همه‌‌چيز كتاب‌هاي درسي تغيير كند و نبايد از آن طرف بام بيفتيم.دانش‌آموزان براي فردا تربيت نمي‌شوند رئيس‌جمهور اول مهر امسال در مراسم بازگشايي مدارس با انتقاد از كتاب‌هاي درسي گفت: وقتي امروز كتاب‌هاي درسي را باز مي‌كنيم غير از عوض‌شدن جلد، فونت، عكس و تغيير بعضي عبارت‌ها نسبت به زماني كه ما درس مي‌خوانديم، تغيير چنداني نكرده است.حجت‌الاسلام حسن روحاني توضيح داد: درحالي‌كه ما بايد دانش‌آموزان را حداقل براي 12سال آينده تربيت كنيم، كتاب‌هاي درسي ما دانش‌آموز را براي ديروز تربيت مي‌كند نه براي فردا و حتي امروز.وي تأكيد كرد: اين مسئله بايد باور نويسندگان كتاب‌هاي درسي شود كه دانش‌آموزان مي‌توانند در بيان پاسخ‌ها از آنها بهتر باشند و با مقدمه، مطلب، بيان و جملات بهتري حرفشان را بيان كنند. بايد بگذاريم بخش بزرگي از كتاب‌هاي درسي ما توسط دانش‌آموزان در سال‌هاي آينده نوشته شود و روي خلاقيت و مهارت دانش‌آموزان تكيه كنيم.در توليد كتاب‌هاي درسي نبايد واپسگرا باشيم چند روز پس از انتقاد رئيس جهمور به كتاب‌هاي درسي، رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي با بيان اينكه وظايف اين وزارتخانه ناظر به آينده است و نبايد در توليد كتاب‌هاي درسي واپسگرا باشيم، گفت: سخنان رئيس‌جمهور مبني بر تربيت دانش‌آموزان براي آينده كاملا درست است زيرا ما بايد هر نسل را براي 20سال بعد تربيت كنيم.حجت‌الاسلام محي‌الدين بهرام‌محمديان با تأكيد بر اينكه تلاش خواهيم كرد ابعاد مختلف سخنان رئيس‌جمهور درباره تغيير محتواي كتاب‌هاي درسي را فهم كرده و الزامات انجام آن را مهيا كنيم، افزود: برنامه‌ريزي‌هاي فعلي تا افق1404 طراحي شده و شايد در اين زمينه نقايصي وجود داشته باشد كه بايد جبران شود.رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي درخصوص انتقاد رئيس‌جمهور در آيين آغاز سال تحصيلي از قديمي‌بودن محتواي كتاب‌هاي درسي نيز بيان داشت: فعاليت‌هاي انجام شده در رابطه با تغيير محتواي كتاب‌هاي درسي در قالب گزارش مفصلي در اختيار وي قرار داده مي‌شود و به‌طور قطع پس از ارائه اين گزارش، دريافت نظرات دكتر روحاني براي آموزش و پرورش بسيار راهگشا خواهد بود.مخالفت با انتقاد رئيس‌جمهوربه فاصله يك هفته از واكنش رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي با انتقاد از كتاب‌هاي درسي، مديركل دفتر تاليف كتب درسي سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي گفت: شايد كمي در ارائه كارهايمان ضعيف عمل كرده باشيم كه انتقاد نسبت به كتب درسي بالاست.