تغییر اساسنامه مدارس سمپاد در صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است

رئیس کمیسیون آموزش مجلس در گفت‌وگو با فارس:
?از آنجا که اساسنامه مدارس سمپاد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده، تصمیم‌گیری برای اعمال هرگونه تغییر در آن هم با شورای عالی انقلاب فرهنگی است.