تمدید ثبت نام نمایشگاه های کتاب استانی بهمن ماه

اطلاعیه

هرمزگان(۱تا۷ بهمن)، اصفهان(۹ تا ۱۵ بهمن)، کهگیلویه و بویراحمد(۱۶تا ۲۱ بهمن) ، ایلام(۱۷تا ۲۲ بهمن) ، خوزستان(۲۵ تا ۳۰ بهمن) و  قم(۲۵بهمن تا۵اسفند)

مهلت ثبت نام هرمزگان تا پایان روز ۱۸ دی و سایر نمایشگاه های فوق تا پایان ۲۲ دی