توسعه کتاب‌خوانی به فرهنگ‌سازی جدی نیاز دارد

توسعه کتاب‌خوانی به فرهنگ‌سازی جدی نیاز دارد
امین آصفی در رادیو گفت‌وگو: 
توسعه کتاب‌خوانی به فرهنگ‌سازی جدی نیاز دارد
مسئول انجمن ناشران آموزشی گفت: دانش‌آموزی که کتاب می‌نویسد، برای سرگرمی و گذران اوقات به مطالعه روی می‌آورد.
برنامه «روزنه» با موضوع کتاب‌ و کتاب‌خوانی، در ارتباط تلفنی با امین آصفی (مدیر مسئول انجمن ناشران آموزشی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.
امین آصفی در گفتگوی تلفنی با برنامه «روزنه» گفت: متاسفانه وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی در مسیر تبلیغ کتاب و کتاب‌خوانی فعالیت‌های
مناسبی را انجام نداده‌اند.
وی تاکید داشت: حوزه کتاب و کتاب‌خوانی به فرهنگ‌سازی بسیار جدی و عمیق نیاز دارد.
این فعال حوزه کتاب‌خوانی افزود: «انجمن ناشران و نویسندگان جوان» نوجوانان دهه‌ی ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ را به نوشتن کتاب ترغیب می‌کند و سعی دارد با این کار فرهنگ کتاب‌خوانی را توسعه دهد.
وی ادامه داد: هر شخص برای نوشتن به مطالعه عمیق و مفهومی‌ نیاز دارد.
امین آصفی افزود: دانش‌آموزی که کتاب می‌نویسد، برای سرگرمی و گذران اوقات به مطالعه روی می‌آورد.
وی با اشاره به توسعه کتاب‌های صوتی در عصر حاضر، توضیح داد: بدون شک کتاب صوتی نمی‌تواند جایگزین کتاب‌های فیزیکی باشد، اما در دنیای حاضر بهترین گزینه برای
دسترسی آسان به محتوای کتاب است.
مسئول انجمن ناشران آموزشی اضافه کرد: در حال حاضر بسیاری از کتاب‌های فیزیکی با پیوست صوتی منتشر می‌شوند.