ثبت نام در سامانه توزیع کاغذ و زینک

بسمه تعالی
اعضای محترم ناشران آموزشی
به استحضار میرساند پیرو جلسه مشترک انجمن ناشران آموزشی با اتحادیه تعاونی ناشران آشنا، اعضای محترم نسبت به ثبت نام در سامانه توزیع کاغذ و زینک کتاب اتحادیه تعاونی ناشران آشنا به آدرس www.paperds.ir اقدام نمایند.
بدیهی است میزان و زمان تخصیص یا عدم تخصیص کاغذ تابع شرایط و ضوابط اتحادیه ناشران آشنا می باشد.