ثبت نام نمایشگاه های کتاب استانی دی ماه:

قابل توجه ناشران محترم سراسر کشور ؛
ثبت نام نمایشگاه های کتاب استانی دی ماه:

کاشان(۵تا ۱۱ دی)،
جنوب کرمان -جیرفت(۲۲ تا ۲۸ دی)، هرمزگان -بندرعباس(۲۹ دی تا ۵ بهمن)؛

مهلت ثبت نام تا پایان روز ۲۳ آذر

قابل توجه ناشران محترم
با عنایت به درخواست مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان و موافقت مدیر عامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران؛ نمایشگاه کتاب شاهرود در روز سه شنبه مورخ ۱۳ آذر بصورت یکسره دایر می باشد.