جانمایی فرصت های تبلیغاتی

ناشران گرامی
با سلام و تبریک اعیاد شعبانیه
احتراما به استحضار می رساند جانمایی فرصت های تبلیغاتی از روز شنبه ۱ اردیبهشت ۹۷ در محل مصلی صورت می گیرد، در صورت تمایل نمایندگان خود را به محل نمایشگاه گسیل دارید. بدیهی است به علت قلت فرصت های تبلیغی، امکان تبلیغ برای تمام متقاضیان فراهم نمی باشد. بنابراین شایسته است در صورت تمایل به تبلیغات نمایندگان نشرها در محل مصلی حضور پیدا کنند.
هماهنگی بیشتر با آقای شبقره با شماره تماس ۰۹۱۲۱۳۳۱۹۵۵ می باشد.