جبران صدمات وارده کرونا به اعضای صنف از طریق اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در حال پیگیری است.

جبران صدمات وارده کرونا به اعضای صنف از طریق اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در حال پیگیری است.

 

🔹اعضای محترم صنف

✅در پی ارسال راهکارهای پیشنهادی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در خصوص شرایط حساس کنونی صنف به سازمان ها و نهادها و دستگاه‌های موثر و دریافت وام کم بهره و تعویق پرداخت حق بیمه ها و امور مالیاتی توسط اتحادیه و از طریق وزارت ارشاد و سازمان های ذی ربط همچنان در حال پیگیری است.

   🔆امید داریم تا هفته سوم فروردین ماه سال جاری نتایج پیگیری ها مشخص شود و از طریق کانال اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به اطلاع اعضای صنف برسد.