جدول برنامه زمانی آزمونهای سال ۱۳۹۷ سازمان سنجش

 جدول برنامه زمانی آزمونهای سال ۱۳۹۷ سازمان

برنامه زمانی آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور درسال ۱۳۹۷

 

نام آزمون سال ثبت‌نام برگزاری آزمون
از تا
دکتری (Ph.D) ۹۷ چهار‌شنبه ۹۶/۰۹/۰۱ سه‌شنبه ۹۶/۰۹/۰۷ جمعه ۹۶/۱۲/۰۴
کارشناسی‌ارشد ۹۷ پنجشنبه ۹۶/۰۹/۱۶ چهار‌شنبه ۹۶۰۹/۲۲ پنجشنبه و جمعه ۶ و ۹۷/۰۲/۰۷
سراسری ۹۷ یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱ یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۸ پنجشنبه و جمعه ۷ و ۹۷/۰۴/۰۸
فنی وحرفه‌ای کاردانی نظام جدید ۹۷ یکشنبه ۹۷/۰۳/۰۶ شنبه ۹۷/۰۳/۱۲ پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
کارشناسی ناپیوسته ۹۷ یکشنبه ۹۷/۰۲/۲۳ شنبه ۹۷/۰۲/۲۹ جمعه ۹۷/۰۵/۱۲