جدول برنامه زمانی آزمونهای سال ۱۳۹۷ سازمان


برنامه زمانی آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور درسال ۱۳۹۷

 

نام آزمون سال ثبت‌نام برگزاری آزمون
از تا
دکتری (Ph.D) ۹۷ چهار‌شنبه ۹۶/۰۹/۰۱ سه‌شنبه ۹۶/۰۹/۰۷ جمعه ۹۶/۱۲/۰۴
کارشناسی‌ارشد ۹۷ پنجشنبه ۹۶/۰۹/۱۶ چهار‌شنبه ۹۶۰۹/۲۲ پنجشنبه و جمعه ۶ و ۹۷/۰۲/۰۷
سراسری ۹۷ یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱ یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۸ پنجشنبه و جمعه ۷ و ۹۷/۰۴/۰۸
فنی وحرفه‌ای کاردانی نظام جدید ۹۷ یکشنبه ۹۷/۰۳/۰۶ شنبه ۹۷/۰۳/۱۲ پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
کارشناسی ناپیوسته ۹۷ یکشنبه ۹۷/۰۲/۲۳ شنبه ۹۷/۰۲/۲۹ جمعه ۹۷/۰۵/۱۲
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور