جدول عناوین دروس نهایی پایه دوازدهم- دوره دوم متوسطه

 

به استناد بند ۱ “ماده واحده قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور” مصوب ۲۶/۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می دارد : آزمون پایانی دروس دوره دوم متوسطه شاخه نظری به شرح جدول زیر به صورت نهایی برگزار شود.

جدول عناوین دروس نهایی پایه دوازدهم- دوره دوم متوسطه

ردیف رشته‌ علوم تجربی رشته‌ ریاضی فیزیک رشته علوم انسانی رشته علوم ومعارف اسلامی
عنوان درس واحد/ ساعت عنوان درس واحد/ ساعت عنوان درس واحد/ ساعت عنوان درس واحد/ ساعت
۱ تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) ۳ ۲ تعلیمات دینی (دینی،اخلاق و قرآن) ۳ ۲ تعلیمات دینی (دینی،اخلاق و قرآن) ۳ ۴ علوم و معارف قرآنی ۳ ۲
۲ عربی، زبان قرآن۳ ۲ عربی، زبان قرآن۳ ۲ عربی(زبان تخصصی  رشته) ۳ ۲ عربی (زبان تخصصی  رشته) ۳ ۴
۳ فارسی۳ ۲ فارسی۳ ۲ فارسی۳ ۲ فارسی ۳ ۲
۴ زبان خارجی۳ ۴ زبان خارجی۳ ۴ زبان خارجی ۴ زبان خارجی۳ ۴
۵ سلامت و بهداشت ۲ سلامت و بهداشت ۲ سلامت و بهداشت ۲ سلامت و بهداشت ۲
۶ ریاضی۳ ۴ حسابان۲ ۳ ریاضی و آمار ۳ ۲ ریاضی و آمار ۳ ۲
۷ فیزیک۳ ۳ هندسه ۳ ۲ علوم و فنون ادبی۳ ۲ علوم و فنون ادبی۳ ۲
۸ شیمی۳ ۴ ریاضیات گسسته ۲ تاریخ۳ ۲ اصول عقاید۳ ۳
۹ زیست‌شناسی ۳ ۴ فیزیک ۳ ۴ جامعه شناسی ۳ ۳ تاریخ ۳ (تخصصی رشته) ۲
۱۰ علوم اجتماعی ۲ شیمی۳ ۴ جغرافیا ۳ ۲ فلسفه ۲ ۲
۱۱ ———– علوم اجتماعی ۲ فلسفه ۲ ۲ احکام ۱
جمع ۲۹ ۲۹ ۲۷ ۲۶

شایان ذکر است جدول فوق پس از مذاکرات متعدد کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و مرکز سنجش و ارزیابی و دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش در کمیسیون برنامه‌های درسی مورد تأیید قرار گرفت و برای تصویب به شورای عالی آموز ش و پرورش ارسال شد.

برای دانلود جدول عناوین دروس نهایی پایه دوازدهم اینجا .کلیک نمایید.