جدیدترین توئیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جدیدترین توئیت خود نوشت: مثلث امریکا، اسرائیل و سعودی در تلاشند روابط ایران و عراق را به دهه شصت برگردانند.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی در جدیدترین توئیت خود نوشت: « مثلث امریکا، اسرائیل و سعودی در تلاشند روابط ایران و عراق را به دهه شصت برگردانند.

دیروز را عبرت فردایمان کنیم.»