حضورشهرام نیا درچند خبرگزاری و تبریک روز خبرنگار

حضورشهرام نیا درچند خبرگزاری و تبریک روز خبرنگار

امیر مسعود شهرام نیا، مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران به مناسبت روز خبرنگار در چند خبرگزاری حاضر و روز خبرنگار را تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، امیر مسعود شهرام نیا به مناسبت روز خبرنگار در خبرگزاری های ایبنا، فارس، ایسنا، مهر و تسنیم حاضر و روز خبرنگار را تبریک گفت.