حضور ایران در نمایشگاههای بین المللی کتاب در دیگر کشورها

موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران به نمایندگی از نمایشگاه کتاب تهران و نشر ایران و با حمایت  معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاههای بین امللی کتاب حضور می یابد که در در ذیل گزارش هر کدام به اجمال ذکر شده است. علاوه بر اطلاعات اجمالی ذیل می توانید با کلیک روی عنوان هر نمایشگاه، گزارش آن را به صورت  کامل و با فرمت پی دی اف دریافت کنید. اطلاعات نمایشگاههای خارجی قبل از سال ۹۰ را می توانید از(اینجا) قسمت عملکرد موسسه نمایشگاههای فرهنگی دریافت کنید.

 • سال ۱۳۹۷
 1. نمایشگاه کتاب بلونیا ۶ تا ۹ فروردین (دریافت گزارش)
 2. نمایشگاه کتاب تونس ۱۷-۲۶ فروردین (دریافت گزارش)
 3. نمایشگاه کتاب سئول۳۰خرداد-۳ تیر(دریافت گزارش)
 • سال ۱۳۹۶
 1. نمایشگاه کتاب پاریس ۳ تا ۷ فروردین (دریافت گزارش)
 2. نمایشگاه کتاب تونس۴ تا ۱۳ فروردین (دریافت گزارش)
 3. نمایشگاه کتاب بلونیا ۱۴ تا ۱۷ فروردین (دریافت گزارش)
 4. نمایشگاه کتاب بوداپست۳۱فروردین تا۳اردیبهشت (دریافت گزارش)
 5. نمایشگاه کتاب پکن ۱ تا ۵ شهریور (دریافت گزارش)
 6. نمایشگاه کتاب مسکو ۱۵ تا ۱۹ شهریور (دریافت گزارش)
 7. نمایشگاه کتاب آذربایجان ۶ تا ۸ مهر
 8. نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۱۹ تا ۲۳ مهر (دریافت گزارش)
 9. نمایشگاه کتاب بلگراد ۳۰ مهر تا ۷ آبان (دریافت گزارش)
 10. نمایشگاه کتاب استانبول ۱۳ تا ۲۱ آبان
 11. نمایشگاه کتاب وین – ۱۷ تا ۲۱ آبان (دریافت گزارش)
 12. نمایشگاه کتاب دوحه ۸ تا ۱۴ آذر (دریافت گزارش)
 13. نمایشگاه کتاب دهلی‌نو ۱۶ تا ۲۴ دی (دریافت گزارش)
 14. نمایشگاه کتاب مسقط ۲ تا ۱۲ اسفند (دریافت گزارش)
 15. نمایشگاه کتاب پاریس ۲۵ تا ۲۸ اسفند (دریافت‌ گزارش)
 • سال ۱۳۹۵
 1. نمایشگاه کتاب پاریس – ۲۰۱۶
 2. نمایشگاه کتاب بلونیا۱۶تا۱۹فروردین(دریافت گزارش)
 3. نمایشگاه کتاب پکن ۳ تا۷شهریور(دریافت گزارش)
 4. نمایشگاه کتاب مسکو ۱۷تا۲۱شهریور(دریافت گزارش)
 5. نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۲۸مهر تا۲آبان(دریافت گزارش)
 6. نمایشگاه کتاب بلگراد ۳ تا ۱۰آبان(دریافت گزارش)
 7. نمایشگاه کتاب الجزیره ۵تا۱۵آبان(دریافت گزارش)
 8. نمایشگاه کتاب وین ۱۹تا۲۳آبان(دریافت گزارش)
 9. نمایشگاه کتاب استانبول ۲۲ تا ۲۵ آبان(دریافت گزارش)
 10. نمایشگاه کتاب دوحه قطر ۱۰ تا ۲۰ آذر(دریافت گزارش)
 11. نمایشگاه کتاب دهلی نو ۱۸ تا ۲۶ دی ( دریافت گزارش)
 12. نمایشگاه کتاب عمان ۵ تا ۱۵ اسفند (دریافت گزارش)
 • سال ۱۳۹۴
 1. نمایشگاه کتاب پاریس – ۲۰۱۵
 2. نمایشگاه کتاب دهلی نو – ۲۰۱۶
 3. نمایشگاه کتاب وین – ۲۰۱۵
 4. نمایشگاه کتاب فرانکفورت –  ۲۰۱۵
 5. نمایشگاه کتاب دوشنبه – ۲۰۱۵
 6. نمایشگاه کتاب پکن – ۲۰۱۵
 7. نمایشگاه کتاب مسکو – ۲۰۱۵
 8. نمایشگاه کتاب بلونیا -۲۰۱۵
 • سال ۱۳۹۳
 1. نمایشگاه کتاب دوحه قطر – ۲۰۱۵
 2. نمایشگاه کتاب کویت – ۲۰۱۴
 3. نمایشگاه کتاب استانبول- ۲۰۱۴
 4. نمایشگاه کتاب بلگراد – ۲۰۱۴
 5. نمایشگاه کتاب داغستان- ۲۰۱۴
 6. نمایشگاه کتاب تاجیکستان- ۲۰۱۴
 7. نمایشگاه بین­ المللی کتاب فرانکفورت – ۲۰۱۴
 8. نمایشگاه کتاب پکن – ۲۰۱۴
 9. نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو – ۲۰۱۴
 10. نمایشگاه کتاب تفلیس- ۲۰۱۴
 11. نمایشگاه بین المللی کتاب بلونیا- ۲۰۱۴
 12. نمایشگاه بین المللی کتاب پاریس-۲۰۱۴