حضور مدیر هسته گزینش آموزش و پرورش استان ایلام در جلسه شورای اداری

حضور مدیر هسته گزینش آموزش و پرورش استان ایلام در جلسه شورای اداری
جلسه روسای ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق تابعه استان ایلام با حضور مدیر هسته گزینش استان صورت گرفت

در این جلسه که با هدف بررسی مشکلات آموزش و پرورش در سطح استان در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش منطقه چوار تشکیل گردید، آقای شنبه زاده مدیر هسته گزینش ضمن بیان نکاتی پیرامون گزینش و جایگاه جذب و بکارگیری منابع انسانی در حیطه دستگاه تعلیم و تربیت و همچنین برخی مواد قانونی و ضوابط اجرایی در گزینش داوطلبین در طرح‌های استخدام و اشتغال، خواستار رعایت دقیق مفاد قانونی مذکور از سوی دفاتر ذیربط در ادارات آموزش و پرورش شدند. ایشان همچنین در خصوص نحوه معرفی داوطلبین اشتغال در مدارس غیر دولتی به هسته گزینش نیز نکاتی را مطرح و از روسای ادارات، شهرستانها و مناطق تابعه خواستند با تشکیل کارگروه تخصصی مربوطه، نسبت به معرفی نیروهای مورد نیاز در این بخش به هسته گزینش، مطابق با نیاز سنجی دقیق و بر اساس دستورالعل های موجود اقدام لازم را بعمل آورند.