خرید کاغذ ایرانی برای اعضای انجمن ناشران آموزشی

اعضای محترم انجمن ناشران آموزشی

سلام علیکم؛

احتراماً به استحضار می رساند پیرو مذاکرات انجام شده جهت خرید کاغذ ایرانی برای اعضای انجمن ناشران آموزشی، خواهشمند است میزان و نوع کاغذ مصرفی خود را با توجه به گرماژ ۷۰ گرم طی نامه اعلام نمایید.

 لازم به ذکر است قیمت حدودی کاغذ به ازای هر کیلو ۱۰۵۰۰۰ تا ۱۰۹۰۰۰ ریال می باشد که متناسب با میزان خرید تجمیعی قابل تغییر می باشد.

 

 

خرید کاغذ ایرانی برای اعضای انجمن ناشران آموزشی